Ulice na slovo j, Novi Sad

Janka Čmelika
Janka Veselinovića
Jevrejska
Jovana Cvijića
Jovana Đorđevića
Jovana Subotića