Ulice na slovo m, Novi Sad

Maksima Gorkog
Marka Miljanova
Masarikova
Matice srpske
Milenka Grčića
Miletićeva
Mileve Marić
Miše Dimitrijevića