Ulice na slovo r, Novi Sad

Radivoja Raše Radujkova
Radnička
Radoja Domanovića
Ravanička
Resavska
Rumenačka